Ditt lokale bilverksted!

Mekonomen på Kløfta har inngått avtale med Kløfta IL

Avtale med Kløfta IL


Det er med stolthet og glede at vi nå kan fortelle at Mekonomen på Kløfta har inngått avtale med Kløfta IL.

Kløfta Bilservice har lenge følt et behov for å knytte tettere kontakt med nærmiljøet og lokalbefolkningen. Ikke bare gjennom den daglige kontakten med våre lokalkunder her i verksted disken og på telefon, men også på andre arenaer her på Kløfta.

«I tillegg til dette ønsket vi å gi noe tilbake til lokal samfunnet» sier Daglig leder på Kløfta Bilservice AS, Tore Marthinsen

Det er da helt naturlig å tenke hva kan vi gjøre for og sammen med det lokale idrettslaget og dets medlemmer.

I januar 2017 ble det tatt initiativ til kontakt og dialog mellom Daglig ledere og eiere i virksomhetene. Roger Vaaler i Kløfta IL, Tore Marthinsen og Frank Martinsen her på verkstedet

Det ble tidlig klart at det her var riktige intensjoner og god kjemi. Det ble dermed raskt stemning for en avtale med Kløfta IL.

Målet var klart, det var å etablere et «vinn-vinn-vinn» samarbeid mellom de tre partene i samarbeidet: Kløfta IL, Medlemmene i Kløfta IL og Kløfta Bilservice.

Avtalen ble godkjent av de respektive styrene og signert. Og nå gleder alle partene seg til å gå i gang.

Hva innebærer en avtale med Kløfta IL?

Medlemmer får rabatt på tjenester, Kløfta IL får kick back fra verkstedet og Kløfta Bilservice får befestet sin posisjon som lokalt verksted med engasjement på Kløfta.

«Vi begynner først med et par elementer sånn for å kjøre det inn» sier Martinsen. Fra dag en, gir vi 10 % rabatt på EU kontroll til alle som sier de er medlemmer i Kløfta IL.

I tillegg så betaler verkstedet «kick back» til Kløfta IL på kroner 50,- pr EU kontroll utført for et medlem.

Når det gjelder frontrutejobber, så har vi her en lukrativ avtale for Kløfta IL. For hvert oppdrag vi for med ruteskift så innbetaler vi 250,- til Kløfta IL. Kunden for gratis forbruk av spylervæske for et helt år!

Men blir ikke dette vanskelig å holde orden på?

Nei, vi har et godt driftssystem som ivaretar dette på en trygg og tillitsfull måte. Så når du påberoper deg avtalen, så vil vi legge inn et varenummer på din ordre. Dette registreres i regnskapssystemet når ordren faktureres. Det vil da synes på kundens faktura og dermed generere «kick back» til Kløfta IL. Bestiller du fra websiden vår, må du huke av for at du er medlem for å få tilbudet vårt.

En gang i måneden eller ved behov, vil partene kjøre ut rapport fra regnskap og faktureringssystemet. Det danner da grunnlaget for kick backutbetalingen til Kløfta IL. «Dette blir det spennende å følge med på» sier Roger Vaaler. Han ser frem til at dette prosjektet kommer i gang. Han ser ikke at det er noe i veien for at dette kan videreføres og kopieres til andre bransjer og samarbeidspartnere hos Kløfta IL. Han påpeker også fordelene og synergiene som kan trekkes på mellom Kløfta IL sine sponsorer og samarbeidspartnere.

Støtt opp om ditt lokale næringsliv som igjen støtter lokalmiljø og idretten!

Les mer om Bilservicegruppen her >>