Ditt lokale bilverksted!

På tide å sjekke klimaanlegget i bilen?

For å opprettholde klimaanleggets virkemåte og levetid, er det viktig at du har jevnlig vedlikehold på anlegget. Anlegget mister litt gass hvert år og gradvis reduseres funksjonaliteten. Til slutt vil ikke klimaanlegget virke og da vil det fort kunne bli kostbare følgefeil på roterende deler og pakninger.

Moderne biler og el-biler har en annen gass enn for bare noen få år siden. Den «gamle» gassen R134 var ikke så miljøvennlig og var veldig avgiftsbelagt, mens den nye gassen R1234yf ikke har miljøavgifter – men er allikevel betydelig dyrere. I vår nye prissetting så differensierer vi på dette. Trenger du ikke ny gass så betaler du heller ikke for det, kun for servicen.

På en AC-service gjør vi følgende:

  • Gjør en vacum-test for å sjekke for store lekkasjer.
  • Etterfyller nødvendig gassmengde.
  • Etterfyller nødvendig mengde olje til kompressoren.
  • Tar en funksjonskontroll

Fast lavpris fra kr. 990,-. Gass kommer i tillegg.

Ja takk, jeg vil bestille AC-service >>