Ditt lokale bilverksted!

Hvordan bli bedre på å lukeparkere?

1. Høyre side, sett på blinklyset
Vi antar at du vil parkere på høyre side av veien. Sett på blinklyset og plasser kjøretøyet parallelt med bilen foran den ledige plassen du har valgt som parkeringsplass. En tommelfingerregel kan være at dine bakhjul skal være i høyde med bilens bakre støtfanger.

2. Vinkle bakenden
Vri rattet helt til høyre og rygg sakte tilbake slik at bakenden peker mot den ledige plassen.
Når du som sjåfør befinner deg ca i høyde med baklysene på den parkerte bilen, er det på tide å rette opp hjulene. Deretter rygger du rett bakover til bakhjulet er et par desimeter fra fortauskanten.

3. Vri inn fronten
Nå er det på tide å få inn fronten. Vri rattet helt til venstre og fortsett å rygge. Nå er det noen ting du bør se etter. Ha kontroll på at fronten din ikke kommer for nær bilen foran, hvis du er usikker kan du gå ut og se. Pass også på at det høyre bakhjulet ikke kommer borti fortaukanten og blir skadet. Ikke rygg for langt slik at du kjører på bilen bak. Hemmeligheten er å holde seg rolig og ikke stresse. Føler du usikker? Spør din passasjer om å gå ut og se eller ta en pause og titt selv. Det får ta den tiden det tar.

4. Juster avstanden
Nå står bilen forhåpentligvis parallelt med fortauskanten. Juster hjulene slik at de står rett og kjør fremover et liten bit slik at du omtrent har samme plass foran og bak bilen.

5. Gratulerer – du har klart å lukeparkere!
Skru av motoren og sett på håndbremsen.